Witamy na naszej stronie

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej
i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni

 


Aktualności

2017-05-14Działania Poradni w ramach Świętokrzystkich Dni Profilaktyki
Pracownicy poradni będą udzielać porad dla rodziców dzieci z Powiatu Kieleckiego rozpoczynających naukę w szkole, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi i emocjonalnymi.
Więcej...
2017-05-12Informacja dotycząca diagnozowania i orzekania dzieci z niepełnosprawnościami
Zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty od kwietnia 2017 roku diagnozujemy i orzekamy także dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą oraz niesłyszącą i słabosłyszącą z rejonu działania naszej poradni.
Więcej...
2016-10-25Trening Zastępowania Agresji
Trwa nabór na grupę terapeutyczną - Trening Zastępowania Agresji - dla uczniów klas VI i klas I- III gimnazjum.
Więcej...
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 22315