2018-03-23Harmonogram Otwartego Punktu Konsultacyjnyjnego w Poradni

Harmonogram:

13.02.2018r. 8.00- 16.00

27.02.2018r. 8.00-16.00

13.03.2018r. 8.00-16.00

27.03.2018r. 8.00-16.00

10.04.2018r. 8.00-16.00

24.04.2018r. 8.00-16.00

08.05.2018r. 8.00-16.00

22.05.2018r. 8.00-16.00

05.06.2018r. 8.00-16.00

19.06.2018r. 8.00-16.00

Dyżury pełnią: psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pedagog diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, tyflopedagog, surdopedagog, neurologopeda, surdologopeda, doradca zawodowy.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminów Tel: 41 306 11 15

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7802