Aktualności

2010-06-24Udział Poradni w Programie Ograniczania Skutków Niepełnosprawności
Pomoc logopedyczna obejmuje diagnozę problemu i terapię zaburzeń, a także podejmowanie działań profilaktycznych. Ich skuteczność ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju dzieci i poprawy jakości życia osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością.
Więcej...
2010-06-24Wykorzystywanie w Poradni metody EEG-BIOFEEDBACK
Zasada działania biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG osoby trenowanej podłączonej poprzez elektrody do systemu. Trenujący kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli.
Więcej...
2013-02-28Gotowość szkolna - konsultacje dla rodziców dzieci 5 i 6- letnich
Jeśli chcecie Państwo uzyskać poradę w sprawie Waszego dziecka dotyczącą gotowości szkolnej zapraszamy do Poradni. Zainteresowanych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Poradnią w celu ustalenia godziny wizyty.
Więcej...
2014-12-03Informacje dotyczące integracji sensorycznej.
Odpowiedzi na pytania: Co to jest integracja sensoryczna? Do kogo adresowana jest metoda SI? Jakie są objawy zaburzeń integracji sensorycznej? Jak wygląda terapia?
Więcej...
2016-10-07DRODZY RODZICE
Chcielibyśmy zaprosić Państwa na zajęcia warsztatowe dotyczące problematyki wychowawczej. Będą one prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie raz w miesiącu, w poniedziałki o godzinie 16.00
Więcej...
2018-10-01Terapia Ręki -warsztaty dla rodziców
Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych i z klas I-III na spotkanie warsztatowe, dotyczące manualnego usprawniania dzieci.
Więcej...
2018-11-19100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
Działania podjęte przez Poradnię w ramach upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Więcej...
2019-01-28UWAGA ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY Z PEDAGOGAMI I PSYCHOLOGAMI SZKOLNYMI 05. 02. 2019r.
Spotkanie w ramach sieci współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi zaplanowane na 05.02.2019 r. odbędzie się w Podzamczu Chęcińskim w budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Podzamcze 46 o godzinie 9.30. Zapraszamy
Więcej...
2018-10-22Sieć współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2018/2019
Przedstawiamy harmonogram spotkań z pedagogami i psychologami szkolnymi z rejonu działania Poradni w roku szkolnym 2018/2019
Więcej...
2017-09-20Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piekoszowie.
W dniu 13 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy poradni na Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Piekoszowie.
Więcej...
2017-11-09Sieć współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogiczne
Sieć współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018
Więcej...
2017-11-09Sieć współpracy z logopedami szkolnymi z rejonu działania poradni.
W dniu 14 listopada 2017r. o godzinie 10.00 zapraszamy wszystkich logopedów szkolnych z terenu działania PPP-P w Piekoszowie na spotkanie. Chcemy utworzyć grupę, w ramach której będziemy mogli rozwiązywać problemy, dzielić się wiedzą i wspierać zawodowo.
Więcej...
2017-12-21Harmonogram spotkań z logopedami szkolnymi w roku szkolnym 2017/2018
Sieć współpracy w logopedami szkolnymi w zakresie pomocy logopedycznej w roku szkolnym 2017/2018
Więcej...
2018-03-23Harmonogram Otwartego Punktu Konsultacyjnyjnego w Poradni
Punkt Konsultacyjny utworzony w ramach ,,Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej''.
Więcej...
2016-05-18Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w bieżącym roku szkolnym pracownicy Poradni prowadzą następujące działania: - spotkanie z pedagogami szkolnymi oraz warsztaty z wychowankami MOW w Podzamczu Chęcińskim
Więcej...
2017-05-12Informacja dotycząca diagnozowania i orzekania dzieci z niepełnosprawnościami
Zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty od kwietnia 2017 roku diagnozujemy i orzekamy także dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą oraz niesłyszącą i słabosłyszącą z rejonu działania naszej poradni.
Więcej...
2016-10-25Trening Zastępowania Agresji
Trwa nabór na grupę terapeutyczną - Trening Zastępowania Agresji - dla uczniów klas VI i klas I- III gimnazjum.
Więcej...
2017-05-14Działania Poradni w ramach Świętokrzystkich Dni Profilaktyki
Pracownicy poradni będą udzielać porad dla rodziców dzieci z Powiatu Kieleckiego rozpoczynających naukę w szkole, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi i emocjonalnymi.
Więcej...
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7795