Nasze działania

Świadczymy szerokie usługi diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne i doradcze zarówno w siedzibie Poradni, jak i w środowisku wychowującym.


Celem naszego działania jest:
 • wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i adaptacyjnych
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym


 • Prowadzimy:
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • terapię indywidualną i grupową
 • terapię rodzin
 • poradnictwo szkolne i zawodowe
 • zajęcia profilaktyczne z uczniami na terenie szkół oraz w Poradni
 • zajęcia rozwijające zdolności poznawcze uczniów
 • warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli


 • Przyjęte przez nas cele i zadania realizujemy głównie poprzez:
 • diagnozę
 • poradnictwo
 • terapię
 • konsultacje
 • działania profilaktyczne
 • działania informacyjno-szkoleniowe
 • interwencje i mediacje

 • Pliki do pobrania:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
  Liczba odwiedzin: 5380