Pracownicy Poradni

mgr Beata Osmólska-Kaleta - dyrektor, pedagog, oligofrenopedagog

 • Diagnoza pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce.
 • Przewodniczenie w Zespole Orzekającym.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Konsultacje, porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

 • mgr Aleksandra Tymborowska- pedagog, specjalista ds. diagnozy i terapii osób z autyzmem, terapeuta SI

  • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
  • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
  • Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce.
  • Konsultacje, porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
  • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.

  mgr Martyna Paprocka - pedagog resocjalizacji, oligofrenopedagog, terapeuta terapii pedagogicznej i SI

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz problemami
  wychowawczymi.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce.
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień
  i promocji zdrowia.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • mgr Gerard Adydan - pedagog, doradca zawodowy

 • Diagnoza pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce.
 • Diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów.
 • Zajęcia warsztatowe aktywizujące uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do
  samodzielnego wyboru zawodu.
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców przygotowujące do niesienia pomocy dzieciom
  w podejmowaniu decyzji wyboru zawodu.
 • Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu zajęć z wychowankami z zakresu poradnictwa
  zawodowego.

 • mgr Anna Kwiatkowska - pedagog, terapeuta rodzin, specjalisa ds. profilaktyki

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz problemami
  wychowawczymi.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień
  i promocji zdrowia.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Terapia rodzin i konsultacje rodzinne.

 • mgr Magdalena Jerzak - pedagog specjalny, tyflopedagog, edukator, terapeuta terapii pedgogicznej, SI i biofeedback, trener TUS

 • Diagnoza pedagogiczna uczniów z trudnościami nauce.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Stymulacja rozwoju niepełnosprawnego dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli pracujących z dzieckiem
  z dysfunkcjami rozwoju.
 • Terapia metodą EEG-Biofeedback

 • mgr Małgorzata Gąsior - psycholog, terapeuta rodzin, specjalista ds. profilaktyki, terapeuta SI

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Terapią rodzin i konsultacje rodzinne.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

 • mgr Edyta Witasik - psycholog, specjalista ds. profilaktyki, terapeuta biofeedback

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

 • mgr Anna Banasik - psycholog, terapeuta rodzin, oligofrenopedagog, trener TZA

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Konsultacje i porady bez badań.
 • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z rejonu działania Poradni.
 • Zajęcia psychoedukacyjne z uczniami.
 • Zajęcia z uczniami oraz porady z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Terapia rodzin i konsultacje rodzinne.

 • mgr Małgorzata Karcz - logopeda, neurologopeda, terapeuta terapii pedagogicznej, SI oraz biofeedback

 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla rodziców z zakresu profilaktyki zaburzeń mowy.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące specyfiki rozwoju mowy
  dziecka.
 • Terapia metodą EEG-Biofeedback

 •  mgr Justyna Macheta- logopeda, neurologopeda, terapeuta biofeedback

 • Warsztaty dla rodziców z zakresu stymulacji mowy oraz profilaktyki zaburzeń mowy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące specyfiki rozwoju
  mowy dziecka.
 • Terapia metodą EEG-Biofeedback.
 • Zajęcia logorytmiczne.
 •  mgr Wioletta Michta-logopeda

  • Diagnoza i terapia dla dzieci.

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
  Liczba odwiedzin: 7800