Warto przeczytać

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi z zaburzeniami komunikacji werbalnej
Pracując z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną wielokrotnie spotykam się z problemem braku lub niedostatecznie wykształconej mowy moich podopiecznych. Tradycyjnie rozumiana terapia logopedyczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Więcej...
Kilka słów o muzykoterapii
W pedagogice stosuje się różne metody niewerbalne, które pozwalają wspomagać terapię, uzupełniać diagnozę, a także stymulują rozwój psychofizyczny dziecka. Wśród nich znamienite miejsce zajmuje muzykoterapia.
Więcej...
Słowniczek podstawowych pojęć, występujących m.in. w opiniach psychologiczno - pedagogicznych
Analiza i synteza ( wzrokowa i słuchowa) procesy dokonujące się na poziomie mózgowym obejmujące rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego( obrazki, wyrazy) lub słuchowego( dźwięki, zdania, słowa).......................
Więcej...
Tygodniowe ćwiczenia utrawalające poprawną pisownię.
Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych, powtórz zasady pisowni i przystąp do ćwiczeń.
Więcej...
Dojrzałość szkolna dziecka
Umiejętności i sfery rozwoju dziecka świadczące o jego gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Więcej...
Dyskalkulia- specyficzne trudności w uczeniu matematyki
Każdy z nas w trakcie swojej edukacji szkolnej, chociaż raz usłyszał, że matematyka jest królową nauk- uczy logicznego myślenia, dostrzegania zależności, sprawnego rachowania.
Więcej...
Kompetencje pedagogiczne nauczyciela- terapeuty
Trzeba w każdym człowieku dojrzeć jego punkt Achillesowy, bolący, słaby i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt Archimedesowy punkt oparcia, dzięki któremu można u człowieka wydobyć nieznane, a wielkie siły. M. Grzegorzewska
Więcej...
Praca z dzieckiem nieśmiałym.
Kto z nas nie doświadczył nieśmiałości w swoim życiu? W różnych okresach rozwoju możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Przypomnij sobie, gdy byłeś małym dzieckiem i czułeś się onieśmielony zarówno w kontaktach z obcymi ludźmi jak i znajomymi np. sąsiadami, których dobrze znałeś.
Więcej...
Terapia ręki
Ręka jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialna jest w naszym życiu za większość funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że zarówno potrafi nam służyć jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się i jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy.
Więcej...
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7801