Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piekoszowie
Image is not available

jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Świadczymy profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Slider

W czasie ferii zimowych udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego zgodnie z przedstawioną ofertą Poradni (zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce: Oferta Poradni).

Konsultacje i porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli odbywają się na miejscu w Poradni lub telefonicznie w godzinach 8.00 - 15.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Termin konsultacji prosimy ustalać telefonicznie - tel. 41 30 61 115  

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni