Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi. Spotkanie odbędzie się 16 marca 2021 r. o g. 9.30,  w formie on-line.

 

Temat spotkania: "Wychowanie do wartości - na co zwrócić uwagę w pracy z uczniami?".

Ponadto przedstawimy kilka ważnych, aktualnych informacji m.in. dotyczących zgłaszania uczniów w celu wydania nowego orzeczenia, diagnozy gotowości szkolnej itp. 

Link do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy pedagogów i psychologów szkolnych.