W czasie ferii zimowych udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego zgodnie z przedstawioną ofertą Poradni (zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce: Oferta Poradni).

Konsultacje i porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli odbywają się na miejscu w Poradni lub telefonicznie w godzinach 8.00 - 15.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Termin konsultacji prosimy ustalać telefonicznie - tel. 41 30 61 115