• Diagnoza pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce.
 • Przewodniczenie w Zespole Orzekającym.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Konsultacje, porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce.
 • Konsultacje, porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz problemami wychowawczymi.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce.
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • Konsultacje i porady bez badań.
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz problemami wychowawczymi.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Terapia rodzin i konsultacje rodzinne.
 • Diagnoza pedagogiczna uczniów z trudnościami nauce.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej dzieci.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Stymulacja rozwoju niepełnosprawnego dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli pracujących z dzieckiem z dysfunkcjami rozwoju.
 • Terapia metodą EEG-Biofeedback.
 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Terapią rodzin i konsultacje rodzinne.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Konsultacje i porady bez badań.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla rodziców z zakresu profilaktyki zaburzeń mowy.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące specyfiki rozwoju mowy dziecka.
 • Terapia metodą EEG-Biofeedback.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci.
 • Warsztaty dla rodziców z zakresu stymulacji mowy oraz profilaktyki zaburzeń mowy.
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące specyfiki rozwoju mowy dziecka.