PROCEDURA ZWIĄZANA Z DIAGNOZĄ DZIECKA

W PPP-P W PIEKOSZOWIE W CZASIE EPIDEMII.

 1. Pracownik Poradni po otrzymaniu zgłoszenia na badanie ustala i telefonicznie przekazuje rodzicom dziecka termin wizyty w Poradni.
 2. Przy okazji przekazywania terminu należy poinformować rodzica o następujących sprawach:
 • konieczne jest odwołanie wizyty w przypadku wystąpienia objawów jakiejkolwiek choroby – zostanie wyznaczony nowy termin,
 • w Poradni przyjmujemy dziecko tylko z jednym dorosłym opiekunem – rodzicem,
 • jest konieczność posiadania przez rodzica i dziecko maseczki i zdezynfekowania rąk po wejściu na teren Poradni,
 • przed badaniem dziecko musi umyć i zdezynfekować ręce, na czas badania otrzyma przyłbicę, a w czasie badania będzie siedziało za ekranem z pleksi,
 • wskazane jest posiadanie przez dziecko własnych przyborów do pisania – długopisu, ołówka, gumki, temperówki,
 • na badanie należy przyjść dokładnie o wyznaczonej godzinie, zgłosić swoją obecność telefonem do sekretariatu, następnie oczekiwać przed budynkiem na przyjście pracownika,
 • pracownik po przyjściu, zmierzy temperaturę, uzyska informację o aktualnym stanie zdrowia, da do wypełnienia oświadczenie w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i zaprowadzi dziecko z rodzicem do właściwego gabinetu.
 1. Przed badaniem należy przeprowadzić telefoniczny wywiad z rodzicem dziecka
  w uzgodnionym wcześniej terminie, ewentualnie poinformować rodzica o możliwości wypełnienia wywiadu na formularzu otrzymanym z poradni drogą mailową.
 2. W czasie badania rodzic czeka na korytarzu przed gabinetem.