Punkty konsultacyjne pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Punkt konsultacyjny dla  rodziców oraz nauczycieli dzieci z niepełnosprawnościami w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie.

Starostwo Powiatowe w Kielcach – bezpłatny punkt konsultacyjny w zakresie porad pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.