Punkty konsultacyjne doradztwa zawodowego

  • PK z siedzibą w SP w Chęcinach – środa (co 2 tygodnie)
  • PK z siedzibą w SP w Wolicy – wtorek (co 2 tygodnie)
  • PK z siedzibą w SP w Nowinach - środa (co 2 tygodnie)
  • PK z siedzibą w SP w Łopusznie - wtorek (co 2 tygodnie)

Działania w tych PK prowadzi mgr Gerard Adydan – pedagog, doradca zawodowy. Harmonogram działalności punktów został ustalony ze szkołami.