Ograniczenia dotyczące przemieszczania się i swobodnej aktywności koniecznej do zaspokojenia różnorodnych potrzeb frustrują i wpływają na naszą ogólną kondycję psychiczną. Często jesteśmy rozdrażnieni, niespokojni i bardziej podatni na wybuchy trudnych dla nas i naszego otoczenia emocji.

Ograniczenie terytorium na którym przebywamy i osób (nawet bliskich i kochanych) może męczyć i działać przytłaczająco.

Koncentracja naszych myśli  na niemożnościach i ograniczeniach wyzwala trudne emocje.  Te zaś osłabiają psychicznie i  odbierają moc działania.

To nasze myśli mają istotny wpływ na to jak się czujemy - czujesz tak jak myślisz!

Możemy poradzić sobie z niezadowoleniem, zniechęceniem, złością, czy bezradnością zmieniając sposób myślenia. Możemy poprawić własne samopoczucie poprzez pozytywne ukierunkowanie naszych myśli.

Nie masz wpływu na rozwój sytuacji zewnętrznej i podejmowane przez innych decyzje. Masz natomiast wpływ na własne myśli, decyzje i działanie. Skup się na tym, co w danej sytuacji możesz….

Pomyśl o czasie jaki obecnie spędzasz w domu, jako danym tobie! Zastanów się, jak go dobrze wykorzystać. Skup się na tym, co dotąd zaniedbywałaś/ zaniedbywałeś z braku czasu! Pomyśl co możesz zrobić dla siebie i swoich bliskich. Wykorzystaj ten czas na pogłębienie relacji z twoimi bliskimi.

Wróć do tego co sprawia ci przyjemność, rozwija twoją wiedzę, zdolności, zainteresowania, wspomaga rozwój duchowy i osobisty.

Pomyśl, a okaże się, że jest wiele pożytecznych spraw  i zajęć, którymi dotąd się nie zajmowałaś/zajmowałeś, bądź odkładałaś/odkładałeś na później.  Skup się na nich teraz. Wybierz cele do których chcesz dążyć i działaj. Efekty jakie będziesz uzyskiwała/uzyskiwał przyniosą ci radość, satysfakcję i zadowolenie. Daj sobie szansę na doświadczanie emocji które nas ubogacają. Dziel się dobrymi uczuciami z innymi. Nie zatruwaj siebie i innych złością,  bezradnością lub beznadzieją. Myśl pozytywnie i buduj wokół siebie aurę uczuć, którymi możesz otulać siebie i innych.

 

Małgorzata Gąsior- psycholog