Jak zapamiętać trudne wzory matematyczne, zasady ortograficzne czy inne wiadomości z różnych przedmiotów? Może do pomocy użyć wiersz Żartobliwe wierszyki, rymowanki, czasami śmieszne rysunki bardzo pomagają w nauce, a ich nauczenie się przychodzi dzieciom z łatwością. Żmudną naukę można przekształcić w zabawę, można będzie się uczyć przyjemniej i skuteczniej.        

                                                                               

W pedagogice stosuje się różne metody niewerbalne, które pozwalają wspomagać terapię, uzupełniać diagnozę, a także stymulują rozwój psychofizyczny dziecka. Wśród nich znamienite miejsce zajmuje muzykoterapia.

Pracując z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną wielokrotnie spotykam się z problemem braku lub niedostatecznie wykształconej mowy moich podopiecznych. Tradycyjnie rozumiana terapia logopedyczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

"Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować" Palo Alto