Analiza i synteza ( wzrokowa i słuchowa) procesy dokonujące się na poziomie mózgowym obejmujące rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego( obrazki, wyrazy) lub słuchowego( dźwięki, zdania, słowa).

Trzeba w każdym człowieku dojrzeć jego punkt Achillesowy, bolący, słaby i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt Archimedesowy  punkt oparcia, dzięki któremu można u człowieka wydobyć nieznane, a wielkie siły.  M. Grzegorzewska

Umiejętności i sfery rozwoju dziecka świadczące o jego gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Każdy z nas w trakcie swojej edukacji szkolnej, chociaż raz usłyszał, że matematyka jest królową nauk- uczy logicznego myślenia, dostrzegania zależności, sprawnego rachowania.