W tym trudnym czasie nasze codzienne życie przybrało zupełnie inny wygląd. Dotyczy to wszystkich, zarówno dorosłych jak i dzieci. Zmienił się całkowicie harmonogram naszych dni i zajęć.

Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy przykłady zabaw sensorycznych, które można wykonać z dzieckiem w domu. Dzieci, które są w terapii SI będą mogły w ten sposób usprawniać zaburzoną integrację sensoryczno – motoryczną, natomiast dla pozostałych może to być ciekawa propozycja spędzania czasu z rodzicami lub starszym rodzeństwem. Jednocześnie prosimy pamiętać, zwłaszcza, jeśli dziecko ma zaburzenia SI, żeby dostosować czas trwania i intensywność zabaw do potrzeb i możliwości percepcyjnych dziecka.

Wczesne postawienie diagnozy nie jest wbrew sądom wielu teoretyków ,, stygmatyzowaniem dziecka’’, lecz stwarza sytuację do podjęcia natychmiastowych oddziaływań stymulujących. Dla rozwoju małego dziecka nawet miesiąc zwłoki w rozpoczęciu terapii ma ogromne znaczenie. Świadomość tego faktu winna pomóc rodzicom w skontaktowaniu się z odpowiednim specjalistą (jeśli zauważą u swego dziecka nieprawidłowości) oraz ułatwić pogodzenie się z koniecznością prowadzenia systematycznych ćwiczeń. Należy również pamiętać, że rozwój dziecka nie przebiega oddzielnie w poszczególnych sferach, wszystkie funkcje poznawcze wzajemnie na siebie oddziałują. Nie jest możliwe ocenianie jednej sfery bez odnoszenia jej do pozostałych. 

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI PISANIA

Pierwszym i podstawowym warunkiem powodzenia dziecka w zmaganiu ze sztuką pisania jest sprawna ręka. Trzymanie i posługiwanie się ołówkiem, długopisem, piórem, kredką wymaga wysiłku koncentracji oraz wytrzymałości ręki.